Hrvatska imena

oi

Osobna imena

pročitaj više
p

Prezimena

pročitaj više
im

Imena mjesta

pročitaj više

Imena životinja

pročitaj više

Hrvatska imena

Imena se dijele na dvije temeljne skupine. Prvu skupinu čine imena ljudi (antroponimi), koja se dijele na osobna imena, prezimena i nadimke. Drugu skupinu čine imena zemljopisnih objekata (toponimi), primjerice imena naselja, voda, brda, obradivih površina, šuma. Ostale su skupine imena imena predmeta i objekata te različitih pojava nastalih ljudskim djelovanjem (krematonimi), imena biljaka (fitonimi), životinja (zoonimi) itd. Znanost koja se bavi imenima naziva se imenoslovlje ili onomastika. Onomastika se bavi imenima kao jezičnim, izvanjezičnim i kulturnim spomenicima.