Hrvatski jezik na internetu

Hrvatski jezik na internetu važan je dio cjelokupne prakse širenja jezične kulture u društvu. O hrvatskome jeziku mrežno su dostupni razni izvori koji tematski obuhvaćaju nekoliko cjelina: učenje i poučavanje hrvatskoga namijenjeno izvornim govornicima, učenje i poučavanje hrvatskoga kao inoga namijenjeno neizvornim govornicima, skrb o hrvatskome standardnom jeziku, hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji, hrvatski jezik kao predmet znanstvenoga proučavanja na svim razinama – dijalektnoj, povijesnojezičnoj i u sklopu suvremenih istraživanja i jezičnih tehnologija te leksikografiju. 

Poučavanje hrvatskoga namijenjeno izvornim govornicima

Razvijanje svijesti o jezičnoj kulturi i pravilnoj upotrebi standardnoga jezika u javnoj i službenoj komunikaciji ponajprije je zadaća školskoobrazovnoga sustava unutar kojega učenici od prvoga razreda usvajaju pravopisna i gramatička pravila koja vrijede u hrvatskome standardnom jeziku. Internetski izvori slijede zahtjeve školskoga programa te obiluju stranicama i portalima o učenju i poučavanju hrvatskoga jezika na nastavi. 

Poučavanje hrvatskoga namijenjeno neizvornim govornicima

Osim izvornih govornika hrvatski žele usavršiti ili ga naučiti ispočetka oni kojima je nasljedni, oni koji ga uče kao drugi jezik i oni koji ga uče kao strani.

Jezično savjetništvo

Jezično savjetništvo kao oblik skrbi o hrvatskome standardnom jeziku ima iznimno dugu tradiciju u Hrvatskoj. Modernizacijom jezičnih tehnologija mrežno su dostupni brojni savjetnički sadržaji. 

Poslovna komunikacija

Poslovna komunikacija važna je u boljemu funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnome planu, a u predstavljanju sebe i svoje tvrtke na jezično korektan način mogu pomoći i mrežni izvori.

Hrvatski u znanosti

U suvremenim lingvističkim istraživanjima mrežni resursi postali su važan izvor prikupljanja znanja i informacija, ali i mjesto diseminacije, na kojemu se predstavljaju nove znanstvene spoznaje te popularizira znanost. 

Dijalektološka istraživanja 

Povijest jezika 

Rječnici i baze

Na internetu se nude sadržaji povezani s opisom značenja riječi i popisi jezičnih jedinica.