Pojmovnik koronavirusa

anosmija

iznenadan gubitak njuha, jedan od rjeđih simptoma bolesti COVID-19, najčešće se javlja u mladih pacijenata s blagom kliničkom slikom

antivirusni lijek

lijek za liječenje sustavnih virusnih infekcija

Apaurin Hrvatske

perifrazno ime ravnateljice Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” Alemke Markotić

asimptomatski bolesnik

bolesnik koji ne očituje simptome kakve bolesti ili su simptomi veoma blagi i ne mogu se na prvi pogled povezati s bolesti od koje boluje

azijska cibetka

svejed vitkoga tijela, najčešće pjegavoga ili prugastoga krzna, koji živi u južnoj i jugoistočnoj Aziji; pretpostavlja se da je prijenosnik koronavirusa sa šišmiša na ljude