Pojmovnik koronavirusa

lock down

uvođenje karantene ili restriktivnih mjera da bi se povećala sigurnost; isto značenje ima i shut down

shut down

uvođenje karantene ili restriktivnih mjera da bi se povećala sigurnost; isto značenje ima i lock down